Zajęcia terapeutyczne


Interdyscyplinarność naszego zespołu pozwala nam szeroko patrzeć na funkcje naszego przedszkola  oraz ustalać działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne.

Wszystkie zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka:

 • dogoterapia,
 • muzykoterapia,
 • arteterapia,
 • zajęcia integracyjne,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • fizjoterapia,
 • logopedia,
 • relaksacja,
 • zajęcia  stymulujące rozwój intelektualny dziecka ,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia usprawniające czynności samoobsługowe,

 • hipoterapia.