Zajęcia terapeutyczne


Interdyscyplinarność naszego zespołu pozwala nam szeroko patrzeć na funkcje naszego przedszkola  oraz ustalać działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne.

Wszystkie zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka:


1. Fizjoterapia

Ruch jest naturalnym i potrzebnym elementem ludzkiego życia. Szczególne znaczenie ma w sytuacji dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Rehabilitacja stanowi kluczową rolę we wspomaganiu. Wczesne podjęcie działań terapeutycznych stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności.
Proces wspomagania jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka . Aktualne metody rehabilitacji są bogate i dające duże możliwości usprawniania dziecka. Ich celem jest wydobycie potencjału rozwojowego dziecka, aby było samodzielne, godnie żyło i żeby mogło się odnaleźć wśród innych.
 W pracy z dzieckiem obok ćwiczeń ruchowych kinezyterapii, bazuje się na specyficznych metodach rehabilitacji:


  • PNF (torowanie nerwowo mięśniowe)  jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. 
  • Elementy NDT Bobath- jest to metoda neurorozwojowa, pomaga we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono stać się niezależne w życiu i na tyle wykorzystać swe możliwości, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
  • Elementy Metody SI (Sensory Integration)- to proces organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, interpretuje i unifikuje te informacje tak by mogły być użyte w reakcji na wymagania płynące z otoczenia w celowym działaniu.
  • PIR (Poizometryczna relaksacja mięśni) to rodzaj ćwiczenia ruchowego, pozwalający uzyskać poprawę zakresu ruchu w stawie poprzez metodyczne rozluźnianie i rozciąganie przykurczonych ścięgien i mięśni, bez użycia redresji, czyli siłowej i bolesnej mobilizacji tkankowej. 
  • Kinesiology Taping to innowacyjna metoda leczenia używana w fizjoterapii aby wspomagać pracę wybranej grupy mięśni i stawów.

    Wszystkie ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka w zależności od jego stanu zdrowia. W szeroko pojętej kinezyterapii stosowane są ćwiczenia na: stymulację równowagi i koordynacji ruchowej, ćwiczenia korekcyjne, stretching.


  • Stymulacja równowagi i koordynacji ruchowej ćwiczenia, które pozwalają na ukierunkowane działanie mające na celu przywrócenie zaburzonych funkcji układu nerwowo- mięśniowego.
  • Ćwiczenia korekcyjne celem ćwiczeń jest nauczenie i utrwalenie nawyku prawidłowej postawy ciała.
  • Stretching zestaw ćwiczeń mający na celu rozciąganie i uelastycznienie mięśni. Polega na naprzemiennym łączeniu ćwiczeń dynamicznych i statycznych.

 

2. Logopedia

Terapia logopedyczna polega na stymulowaniu prawidłowego rozwoju zdolności werbalnych, oraz korygowaniu wad wymowy u dziecka. Dzięki tej terapii dziecko zwiększa sprawność narządów artykulacyjnych, rozwija zdolności oddechowe i fonacyjne. Terapia skupia się także na poprawie słuchu fonetycznego, oraz zwiększeniu zdolności artykulacyjnych  i rozumieniu mowy. Terapia dostosowana jest do trudności jakie występują u dziecka, oraz do jego indywidualnych możliwości i predyspozycji.

3. Terapia SI

Terapia Integracji Sensorycznej umożliwia dziecku, rozwijanie zdolności do rozumienia i podporządkowywania bodźców, oraz wszelkich informacji, napływających  do niego zarówno z otoczenia, jak i z własnego ciała, poprzez zmysły. Dzięki terapii SI dziecko zaczyna rozumieć, na jakich zasadach funkcjonuje świat w którym żyje,  oraz poznaje sens docierających do niego bodźców. Terapia odbywa się w specjalnie przygotowanej Sali Doświadczania Świata, wyposażonej  w różnorodne, nowoczesne sprzęty i pomoce terapeutyczne.

4. Hipoterapia

Jest to rodzaj rehabilitacji ruchowej, której podstawowym elementem jest kontakt z koniem. Hipoterapia oddziałuje na dziecko jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i  społecznie. Celem tej terapii jest zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych, zapewnienie dziecku kontaktu z przyrodą, doskonalenie równowagi, rozwijanie orientacji w przestrzeni, oraz rozwijanie poczucia rytmu.

5. Dogoterapia

Dogoterapia to inaczej terapia z psem. Jest skuteczną formą wpierającą proces rehabilitacji, edukacji  i rozwoju dziecka. Psy biorące udział w dogoterapii są starannie wyselekcjonowane i wyszkolone. Dzięki obcowaniu z psem dziecko rozwija pewność siebie i wychodzi naprzeciw lękom. Towarzystwo psów wpływa na przełamywanie strachu i nieśmiałości, ponieważ ich łagodne usposobienie pozwala poczuć się  komfortowo i bezpiecznie.

6. Terapia pedagogiczna

To szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, poprzez zbudowanie wiary we własne siły. W terapii pedagogicznej, zespół składający się z odpowiednich terapeutów, opracowuje dla dziecka indywidualny program, dostosowany do jego potrzeb i możliwości, a praca polega na kompleksowym podejściu do występujących zaburzeń i trudności.

7. Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów ręki, dłoni    i palców. Terapia uczy dziecko cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Wszelkie zabawy manipulacyjne i motoryczne wpływają na poprawę koordynacji wzrokowo ruchowej, pomagają wypracować prawidłowy chwyt ręki, pozwalają przygotować do nauki pisania.

8. Bajkoterapia

Bajkoterapia to wykorzystywanie bajek oraz baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych, oraz relaksacyjnych. Poprzez bajki i baśnie dziecko w prosty i przyjemny sposób poznaje kulturę, obyczaje, historię. Bajkoterapia pozwala także na przybliżenie i zrozumienie, otaczającego  świata. Odpowiednio dobrane bajki i baśnie, wyzwalają u dziecka różnego rodzaju emocje, pozwalają odreagować napięcia, dzięki czemu przedszkolak może spojrzeć na problemy z innej strony.

9. Socjalizacja dziecka w terenie

Socjalizacja dziecka w terenie polega na włączaniu w różnego rodzaju sytuacje społeczne, co pozwala na przygotowanie dziecka do życia w otaczającym go społeczeństwie, oraz do pełnienia różnorodnych ról społecznych. Przed dzieckiem stawiane są nowe zadania oraz doświadczenia, które pozwalają przygotować się do dorosłego życia, oraz rozwijają umiejętność pokonywania trudności. Dziecko ma możliwość uczestnictwa w różnorodnych wycieczkach, wyjazdach, oraz imprezach okolicznościowych, co pozwala na lepsze poznanie otaczającego świata.

10. Muzykoterapia

11. Zajęcia z psychologiem