Stosowane metody nauczania

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.


  • Nauka czytania "Krok po kroku" wg prof. J. Cieszyńskiej
  • Program edukacja matematyczna wg prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Program psychoedukacyjny "Hej, Zabawo!" mgr H. Karwackiej
  • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
  • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
  • Twórcze metody aktywności ruchowej (metoda Labana, metoda Kniessów)
  • Pedagogika zabawy
  • Elementy muzykoterapii i relaksacji