Kontakt z rodzicami

Dobry kontakt i współdziałanie rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola są niezbędne do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest wychowanie i wielokierunkowy rozwój naszych przedszkolaków. 

Poprzez odpowiedni system przekazywania informacji rodzice na bieżąco dowiadują się o postępach swojego dziecka, jego radościach i troskach, o wydarzeniach, planach pracy na dany dzień, miesiąc, czy rok kalendarzowy. Codzienny kontakt z wychowawcą, informacje wywieszane na tablicach, umieszczane na stronie internetowej, rozsyłane drogą e-mailową, wspólne pikniki, imprezy okolicznościowe, pozwalają rodzicom aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkolnym.  

Dwa razy w roku wychowawcy organizują zebrania dla rodziców, na których prezentują plan pracy oraz cele do realizacji na najbliższy semestr oraz podsumowują dotychczasowe osiągnięcia dzieci.  

W czasie organizowanych w przedszkolu Zajęć Otwartych rodzice mogą obserwować, jak dziecko radzi sobie w grupie rówieśników, jakie ma relacje z koleżankami i kolegami, na ile aktywnie uczestniczy w poszczególnych zajęciach. 

Każda inicjatywa rodziców jest mile widziana. Zachęcamy do prezentowania swoich zawodów, hobby, opowiadanie o ciekawych przeżyciach lub wydarzeniach. Każde dziecko jest dumne z rodzica, który zostaje naszym gościem specjalnym. 

Współpraca rodziców z naszymi specjalistami pozwala na skuteczne pokonywanie wszelkich trudności związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka.