Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

Wzrok:

 • zyskanie poczucia i świadomości światła, ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poszerzenie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.
Słuch:
 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 • poszerzenie zasobu doświadczeń słuchowych,
 • zmniejszenie lęku przed nowymi dźwiękami,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej,
 • ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.
Dotyk:
 • poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
 • poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
 • ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 • rozwój aktywności ruchowej.
Węch:
 • poszerzanie doświadczeń węchowych,
 • ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
 • budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.
Smak:
 • rozwijanie percepcji smakowej,
 • nabywanie umiejętności rozróżniania smaków,
 • poszerzanie preferencji smakowych.
Stymulacja przedsionkowa:
 • ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie poczucia i świadomości ciała,
 • orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,
 • poprawienie koncentracji i uwagi,
 • rozwijanie aktywności.