Cennik 2022/23Zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców - BEZPŁATNE -Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub kontakt telefoniczny pod numerem 696-442-990 

wpisowe - 400 zł to jednorazowa opłata bezzwrotna, wpłacana w momencie zapisywania dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
opłata coroczna - 250 zł - pobierana jest we wrześniu każdego kolejnego roku przedszkolnego (w przypadku zapisu dziecka w miesiącach czerwiec-sierpień opłata coroczna nie będzie pobierana).

Na miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się:
  • czesne - wysokość zależy od wybranego pakietu. Jest to opłata stała, niepodlegająca zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 
  • wyżywienie - 13 zł dziennie -  całodzienne wyżywienie składające się z czterech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku i drugiego podwieczorku. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie jest pomniejszana o liczbę nieobecności w poprzednim miesiącu.

Pakiety do wyboru:
  • pakiet całodniowy-   czesne 550 zł - nie ma żadnych ograniczeń godzinowych pobytu dziecka w przedszkolu. 
  • pakiet do 5 godzin dziennie- czesne 480 zł. Każda dodatkowa godzina 12 zł. 
  • pakiet dla rodzeństwa - 400 zł za dziecko 
  • pakiet adaptacyjny 500 zł jest to opłata za 60 godzin pobytu dziecka w naszym przedszkolu w trakcie pierwszego miesiąca. W cenę wliczone jest wyżywienie. Rodzice mogą dowolnie dysponować godzinami pobytu dziecka w przedszkolu.
  • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona) - czesne 0 zł.