Regulamin

Regulamin korzystania z biuletynu

 1. Wysłanie powyższego formularza (zwanego dalej Formularzem) oznacza, że Użytkownik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.

 2. Wysłanie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.

 3. Jeśli w Formularzu Użytkownik wskazał swoje dane osobowe, wysłanie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Niepubliczne Wesołe Przedszkole z siedzibą przy ul. Ostrogórska 21 w Sosnowcu w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

  Powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności z prawdą wskazanych danych osobowych.

 4. Niepubliczne Wesołe Przedszkole informuje, że:
  a) podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne,
  b) Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania treści swoich danych,
  c) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 5. Niepubliczne Wesołe Przedszkole jest uprawnione do ewentualnego powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.