Najczęściej zadawane pytania

1.     Od jakiego wieku dzieci są przyjmowane do przedszkola?

Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci od2,5 roku życia.

 

2.     Ile trwa adaptacja u dziecka?

U większości dzieci okres ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej długości decyduje wiele czynników, jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, sposób, w jaki dot ej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie.

Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej przede wszystkim jest ugruntowanie się w dziecku przekonania, że rodzic nie odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż akurat w tym momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później ,w wyniku codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależność, więc po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak każde trudne doświadczenie przez które się przejdzie, także i to, zdobyte w trakcie adaptacji do przedszkola, ma dużą wartość uodparnia emocjonalnie, wzmacnia w dziecku poczucie wiary w siebie i otwiera mu drogę do dalszego rozwoju.

3.     Czy najmłodsza grupa wiekowa bierze udział w zajęciach dodatkowych?

Najmłodsza grupa wiekowa bierze udział we wszystkich zajęciach dodatkowych. Zajęcia dodatkowe są przygotowana stosownie do wieku każdej z grup.

 

4.     Czy leżakowanie jest obowiązkowe?

Leżakowanie najczęściej odbywa się w grupie 3 i4 latków. Nie jest obowiązkowe, niemniej jednak jest zalecane przede wszystkim w grupie 3 latków. W momencie kiedy dziecko nie śpi ma możliwość po prostu poobiedniego odpoczynku. W przypadku, gdy dziecko nie ma ochoty odpoczywać, wówczas organizowane są dla niego zabawy wyciszające.

 

5.     Czy dziecko musi być "odpampersowane" ?

 Dziecko nie "odpampersowane" nie stanowi przeszkody w przyjęciu dziecka do naszego przedszkola.

 

6.     O której godzinie są posiłki?

W naszym przedszkolu śniadanie rozpoczyna się o godzinie 9.00. Obiad o godzinie 12.30, natomiast podwieczorek o godzinie 14.15  i 16.00

 

7.     Czy dziecko musi potrafić samodzielnie spożywać posiłki?

Opanowana umiejętność samodzielnego spożywania posiłków przez dziecko jest mile widziana. W przypadku, gdy dziecko jest wfazie nabywania tej umiejętności- wówczas proszę się nie martwić - nauczyciel zawsze pomoże spożyć dziecku posiłek.

 

8.     Co w przypadku gdy dziecko nie chce jeść w przedszkolu?

Nauczyciel zawsze stara się zachęcić dziecko do spożywania posiłku różnymi metodami. Zawsze staramy się, aby dziecko zjadło chociaż jedno danie lub wybrało z posiłku to co lubi najbardziej. Ponadto dzieciom systematycznie podawana jest woda.

 

9.     Czy do przedszkola można przynosić własne posiłki i napoje?

Ze względu na wymogi sanitarno-epidemiologicznenie ma możliwości wnoszenia na teren placówki własnych posiłków i napoi.

 

10.  Co w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu? Czy zapłata za posiłki zostaje odliczona?

Opłata za posiłki naliczana jest każdego dnia. W przypadku nieobecności dziecka, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie jej na przedszkolny numer telefonu, wówczas opłata za nieobecne dni zostanie odliczona.

 

11. Czy rodzic może towarzyszyć dziecku w sali w pierwsze dni pobytu w przedszkolu?

Niestety ze względu na sferę emocjonalną dziecka, zalecane jest jak najszybsze pożegnanie się z rodzicem w szatni. W czasie pandemii koronawirusa należy pamiętać o tym, że rodzic nie ma możliwości wejścia z dzieckiem na teren przedszkola i pożegnanie oraz przekazanie dziecka nauczycielowi odbywa się już przy wejściu do placówki.

 

12. Czy rodzic może sam odprowadzać dziecko do sali?

Za odprowadzenie dziecka do sali odpowiedzialny jest nauczyciel. Ze względu na przepisy BHP osoby z zewnątrz nie powinny przemieszczać się po placówce.

 

13. Co przynieść dziecku na pobyt w przedszkolu?

Rzeczy, w które należy wyposażyć dziecko do przedszkola to:

       ubranka na zmianę,

       bielizna,

       chusteczki nawilżane,

       chusteczki higieniczne.

       nocnik

       śliniaczek

W młodszej grupie dodatkowo: kocyk i poduszka, jeżeli dziecko jeszcze tego wymaga pampersy, podkłady higieniczne.

Warto, aby wszystkie przedmioty były podpisane.

 

14. Czy dziecko musi mieć własne przybory/materiały plastyczne?

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom wszystkie materiały plastyczne.

 

15. Jaki strój będzie dla dziecka odpowiedni?

Warto, aby strój dziecka w przedszkolu był przede wszystkim wygodny. Ponadto zalecamy, aby nie zakładać dziecku ubrań utrudniających rozebranie się, np. paski, liczne guziki. Polecamy żeby wszystkie ubranka i rzeczy dziecka były podpisane (wystarczą inicjały). Bardzo ważne jest również obuwie w jakim przybywa dziecko najlepiej żeby było ono pełne, na rzepy i z twardą podeszwą, która nie będzie się ślizgać. Nie polecamy obuwia sznurowanego.

 

16. Czy dziecko chodzi samo do łazienki czy pod opieką nauczyciela?

Dziecko zawsze korzysta z toalety w obecności nauczyciela.

 

17. Jak często dzieci wychodzą na dwór?

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego oraz założenia naszego przedszkola przewidują codzienne wyjścia dzieci na dwór.

Niemniej jednak w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych nauczyciel zawsze dostosowuje wyjście i jego długość do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.

 

18. Czy kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje?

Kadra pedagogiczna pracująca z Państwa dziećmi jest odpowiednio wykwalifikowana.

 

19. Czy kadra pedagogiczna jest po szkoleniu PPP?

W naszej placówce co roku organizowany jest kurs PPP, w którym uczestniczą zarówno pedagogiczni jak i niepedagogiczni pracownicy przedszkola.

 

20. Czy w grupie jest 1nauczyciel?

Ze względu na integracyjny charakter naszej placówki w grupie pracuje dwóch nauczycieli - nauczyciel wychowawca oraz nauczyciel wspomagający.

 

21. Ile dzieci maksymalnie liczą grupy?

Grupa może liczyć maksymalnie 18 uczestników. Do każdej grupy uczęszczać może 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

22. Jak duże są sale bawialne?

Sale bawialne są duże i dobrze nasłonecznione, powierzchnia każdej sali to 50 m2.

 

23. Czy zajęcia dodatkowe są płatne?

 Zajęcia te organizowane są w ramach czesnego i nie są dodatkowo płatne.

 

24. Co w przypadku, gdy moje dziecko ma alergię?

Jeżeli dziecko ma alergię wymagane jest zaświadczenie lekarskie. W przypadku alergii pokarmowej  oprócz zaświadczenia od lekarza należy dostarczyć także zalecenia dietetyczne od dietetyka lub lekarza prowadzącego. Posiłki będą odpowiednio dostosowane.

 

25. Czy rodzic może towarzyszyć dziecku w wycieczce poza teren przedszkola?

W przypadku wycieczki poza teren przedszkola, ilość kadry pedagogicznej towarzyszącej dzieciom podczas wycieczki jest odpowiednio dostosowana do ilości dzieci, biorących w niej udział. Nie ma potrzeby, aby rodzic towarzyszył dziecku podczas wycieczki.

 

26. Jakie środki bezpieczeństwa są przestrzegane w przedszkolu w dobie COVID19?

W naszym przedszkolu spełniamy wszystkie wymogi sanitarno-epidemiczne. Na terenie przedszkola znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Sale bawialne są pozbawione dywanów i wszystkich zabawek, których nie można skutecznie zdezynfekować. Zabawki, stoliki, krzesełka ,przybory plastyczne są systematycznie dezynfekowane po każdym użyciu. Sale są regularnie wietrzone. Dzieci często myją ręce oraz bawią się z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego. Rodzice oraz nauczyciele przyjmujący dzieci do przedszkola zobligowani są do noszenia maseczek. Na placu zabaw wydzielona jest strefa przeznaczona do zabawy z urządzeniami łatwymi do dezynfekcji, która przeprowadzana jest regularnie. Dzieciom na wejściu oraz w ciągu dnia kilkukrotnie mierzona jest temperatura. W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków dzieci z objawami chorobowymi, podwyższoną temperaturą nie są przyjmowane do przedszkola.

 

27. W jaki sposób w okresie jesienno-zimowym (duże natężenie smogu) zapewnia się dzieciom bezpieczeństwo w przedszkolu?

W okresie jesienno-zimowym regularnie przed wyjściem dzieci na dwór sprawdzany jest poziom zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy, a w każdej sali znajdują się oczyszczacze powietrza.

 

28. W jaki sposób przedszkole przekazuje istotne informacje?

Wszelkie istotne informacje znajdą Państwo na tablicy informacyjnej znajdującej się przed wejściem do przedszkola na stronie Facebooka oraz drogą e-mail.

 

29. Co w sytuacji złego samopoczucia mojego dziecka w przedszkolu?

Jeżeli dziecko zgłasza lub zostanie u niego zauważone złe samopoczucie, niezwłocznie odizolowane jest od reszty dzieci, a do rodziców zostaje wykonany telefon z prośbą o jak najszybszy odbiór dziecka.