Zajęcia dodatkowe

Zajęcia w ramach czesnego zaplanowane na rok szkolny 2020/210/21

1. Warsztaty dziecięcej twórczości-  warsztaty plastyczno techniczne inspirowane sztuką.
2. Muzykolandia- zabawy muzyczno- ruchowe przy muzyce.
3. W 80 dni dookoła świata -to sympatyczne i rozwijające zajęcia dla dzieci o tematyce krajoznawczej i kulturoznawczej.
4. Studio tańca
5. PIESO-edukacja- zajęcia edukacyjne przy udziale psów
6. Język angielski 
7. Język hiszpański
8. Świat książki 
9. Zajęcia logopedyczne 
10. Akademia zdrowego żywienia- 
  zajęcia mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, oraz wiedzy o tym jak zdrowo się odżywiać.
11. Gimnastyka korekcyjna 
12. Zajęcia sensoplastyczne 
Zajęcia logopedyczne

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są diagnozą logopedyczną, w trakcie której badane są między innymi budowa i motoryka narządów artykulacyjnych, słuch fonematyczny oraz funkcje połykania i gryzienia. W przedszkolu prowadzone są zarówno zajęcia logopedyczne indywidualne jak i grupowe. Zajęcia indywidualnie prowadzone są tylko z dziećmi, które takiej opieki wymagają. Zajęcia indywidualne trwają około 20 minut. Dziecko uczęszczające na terapię indywidualną posiada zeszyt do wglądu rodziców, w którym zapisywane są ewentualne wskazówki do pracy w domu oraz informacje o postępach terapii. Decyzję o rozpoczęciu terapii indywidualnej na terenie przedszkola podejmują rodzice. Zajęcia grupowe prowadzone są przez logopedę jako jeden z elementów profilaktyki prawidłowego rozwoju mowy. Odbywają się w formie zabawy i mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz naukę poprawnego oddychania. Stopień trudności oraz zakres ćwiczeń dostosowany jest do danej grupy wiekowej.


Dogoterapia

Dogoterapia to najbardziej naturalny sposób przemycenia trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. Dzieci nie lubią wykonywać suchych gestów, za którymi nic się nie kryje. Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i jednocześnie okazania uczuć. Jeśli nam się uda, to jest to nasza wspólna wygrana. Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem dziecko czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół. Różnego rodzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną naszych podopieczny