Kontakt z rodzicami

Dobry kontakt i współdziałanie rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola są niezbędne do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest wychowanie i wielokierunkowy rozwój naszych przedszkolaków. 

Poprzez odpowiedni system przekazywania informacji rodzice na bieżąco dowiadują się o postępach swojego dziecka, jego radościach i troskach, o wydarzeniach, planach pracy na dany dzień, miesiąc, czy rok kalendarzowy. Codzienny kontakt z wychowawcą poprzez aplikację LiveKid oraz kontakt telefoniczny,  wspólne pikniki, imprezy okolicznościowe, pozwalają rodzicom aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkolnym.  

Dwa razy w roku wychowawcy organizują zebrania dla rodziców, na których prezentują plan pracy oraz cele do realizacji na najbliższy semestr oraz podsumowują dotychczasowe osiągnięcia dzieci.  

Każda inicjatywa rodziców jest mile widziana. Zachęcamy do prezentowania swoich zawodów, hobby, opowiadanie o ciekawych przeżyciach lub wydarzeniach. Każde dziecko jest dumne z rodzica, który zostaje naszym gościem specjalnym. 

Współpraca rodziców z naszymi specjalistami pozwala na skuteczne pokonywanie wszelkich trudności związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka.