Sala Doświadczania Świata

W naszym przedszkolu znajduje się profesjonalnie wyposażona Sala Doświadczania Świata - magiczne miejsce, w którym odbywają się zajęcia stymulujące wszystkie zmysły, zajęcia z zakresu terapii widzenia, a także zajęcia z elementami aromaterapii i chromoterapii. To także miejsce, gdzie nasze przedszkolaki mogą się wyciszyć i zrelaksować siedząc na pufach przy ciepłym świetle projektora oraz przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej.

Z terapii w Sali korzystać mogą dzieci objęte potrzebą kształcenia specjalnego oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju, ponadto dzieci mające trudności adaptacyjne z powodu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń w rozwoju emocjonalnym, społecznym lub w wyniku nieprawidłowego procesu wychowawczego.

Sposób zaaranżowania sali i jej wyposażenie dają naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Zajęcia zawsze odbywają się w tempie dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.

Sala doświadczania świata to przestrzeń urządzona tak, aby stworzyć atmosferę sprzyjającą większej aktywności, spontaniczności i kreatywności dziecka. Jej zadaniem jest otwieranie zmysłów, wspomaganie percepcji dzieci i porządkowanie bodźców pochodzących z najbliższego otoczenia, które składa się z kolorów, zapachów, dźwięków, doznań smakowych i kinestetycznych.

Czas tam spędzony wprowadza w dobre samopoczucie, daje radość i przyjemność ze wspólnego bycia razem.

Jako pierwsze przedszkole w Sosnowcu mamy również tężnię solankową.