Oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi...

Przedszkole integracyjne Sosnowiec

Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców.

Zapraszamy również rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci.

Poprzez integrację dzieci:

 • uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy,
 • uczą się wrażliwości na potrzeby innych,
 • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,
 • uczą się szacunku i zrozumienia do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki,
 • uczą się akceptacji własnych trudności,
 • uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić się własnymi sukcesami,
 • uczą się radzenia sobie z emocjami,
 • uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość.

Zapewniamy:

Profesjonalną, uwrażliwioną na potrzeby i możliwości dziecka kadrę, miłą atmosferę, sprzęt terapeutyczny, fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem,  pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem.

Specjaliści w naszym zespole to:


 • oligofrenopedagodzy,
 • fizjoterapeuta,
 • pedagog specjalny,
 • logopeda,

 • tyflopedagog,

 • dogoterapeuta,
 • hipoterapeuci,
 • terapeuci Integracji Sensorycznej.

W naszym przedszkolu, z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, została udostępniona profesjonalnie wyposażona Sala Doświadczania Świata.