Dane do płatności

Niepubliczne przedszkole Wesołe Przedszkole

numer konta ING Bank: 52 1050 1214 1000 0090 3028 2363

w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców
Bezpłatne
0 zł

Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub kontakt telefoniczny pod numerem 696-442-990

Opłaty
Wpisowe - to jednorazowa opłata bezzwrotna, wpłacana w momencie zapisywania dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
400 zł
Opłata coroczna - pobierana jest we wrześniu każdego kolejnego roku przedszkolnego (w przypadku zapisu dziecka w miesiącach czerwiec-sierpień opłata coroczna nie będzie pobierana).
250 zł

Na miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się:

  • czesne – wysokość zależy od wybranego pakietu. Jest to opłata stała, niepodlegająca zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
  • wyżywienie – 17,50 zł dziennie – całodzienne wyżywienie składające się z czterech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku i drugiego podwieczorku. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie jest pomniejszana o liczbę nieobecności w poprzednim miesiącu.
Pakiety do wyboru
Pakiet całodniowy - nie ma żadnych ograniczeń godzinowych pobytu dziecka w przedszkolu.
600 zł (czesne)
Pakiet do 5 godzin dziennie
530 zł (czesne) - każda dodatkowa godzina 15 zł.
Pakiet dla rodzeństwa
440 zł (za dziecko)
Pakiet adaptacyjny - jest to opłata za 60 godzin pobytu dziecka w naszym przedszkolu w trakcie pierwszego miesiąca. W cenę wliczone jest wyżywienie. Rodzice mogą dowolnie dysponować godzinami pobytu dziecka w przedszkolu.
500 zł
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona)
0 zł (czesne)
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (słabosłyszące, słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo w tym z afazją, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym)
350 zł (czesne)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub kontakt telefoniczny pod numerem 696-442-990