O nas

Prezentacja przedszkola w Sosnowcu

Wesołe Przedszkole zostało założone w 2013 roku z pasji wspierania rozwoju dzieci oraz celu stworzenia przestrzeni, gdzie dzieci mogą czuć się komfortowo, bezpiecznie i swobodnie, miejsca, gdzie dziecko i jego naturalna kreatywność może się rozwijać i poznawać świat.

Dzisiaj, po dziesięciu latach zdobytego doświadczenia, jesteśmy przedszkolem o profilu sensorycznym. Rozumiemy jak ważne jest wprowadzenie dziecka w świat kolorów, zapachów, dźwięków i faktur. To właśnie takie otoczenie rozwija kreatywne, twórcze myślenie poprzez pobudzanie dziecięcych zmysłów: dotyku, węchu, wzroku oraz smaku.

W naszym przedszkolu każde dziecko traktowane jest indywidualnie.

Nasi wychowawcy, nauczyciele wspomagający oraz terapeuci dostosowują się do możliwości i wymagań dzieci, mając na uwadze fakt, iż rozwój integracji sensorycznej najintensywniej przebiega w pierwszych trzech latach życia dziecka i trwa przez kolejne cztery lata.

Nasza praca ukierunkowana jest na wsparciu dzieci w dążeniu do samodzielności i niezależności. Uczymy naszych podopiecznych odpowiedzialności za siebie i innych. Nasz autorski program sensoplastyczny pozwala dziecku na kontakt z różnorodnymi masami, fakturami i zapachami, a nasze działania przynoszą oczekiwane efekty w kolejnych etapach edukacyjnego rozwoju dziecka.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy towarzyszyć Waszym dzieciom w niezwykłym procesie, jakim jest odkrywanie świata.

Ewelina D'Antoni - właściciel

Wesołe Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych z dnia 26 września 2013 roku pod nr 9.2013 oraz Statutu